Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за автомобилните превози

Проектът на Закон за изменение на Закона за автомобилните превози е част от пакета законопроекти, чиято цел е да приеме мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител и създаване на възможност за служебно им предоставяне. С предложените изменения на Закона се дава възможност на бизнеса при заявяване на административна услуга да не представя съдебно удостоверение за актуално състояние, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, както и копие на карта за идентификация по БУЛСТАТ. Предвидено е и отпадане на изискването за представяне на трудови договори на персонала. Горепосочените документи могат да бъдат получени от административния орган по служебен път.


Дата на откриване: 13.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 12.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари