Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) е част от пакета законопроекти, чиято цел е да приеме мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител и създаване на възможност за служебно им предоставяне.


Дата на откриване: 13.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 12.10.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 септември 2017 г. 18:28:27 ч.
ka_petrov

Молба

Уважаеми дами/господа,

В Доклада на председателя на ДАМТН,в приложенията се посочва, че е налична

"9. Справка за отразените становища от общественото обсъждане;"

Моля, същите да бъдат публикувани

 

С уважение

Калин Петров

Председател УС на НБСНПАПЕ