Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

Наредба № РД-02-20-1от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) е един от актовете, осигуряващи национални мерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета на ЕС за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО.

Наредбата е разработена на основание на чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).

Във връзка с предприетите действия, по инициатива на Министерския съвет (МС), за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса беше разработен проект на Наредба за изменение и допълнение на НУРВСПСРБ.


Дата на откриване: 29.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 30.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари