Обществени консултации

Проект на ПМС за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г., приета с ПМС № 46 от 2017 г.

Министърът на младежта и спорта предоставя закрила на деца с изявени дарби в областта на спорта, които са ученици в държавните спортни училища. За постигнати спортни резултати през първото шестмесечие на 2017 година в съответствие с Раздел III от „Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017г." министърът на младежта и спорта e отпуснал стипендии на 57 ученици. Необходимите финансовите средства за изплащане на стипендиите след приспадане на средствата за преместените ученици са в размер на 88 155 (осемдесет и осем хиляди, сто петдесет и пет) лева.

В Министерството на младежта и спорта са постъпили мотивирани искания от кметове на общини в съответствие с чл. 11, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (Наредбата), за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби в областта на спорта, които са ученици в общински училища. Поисканите средства в общ размер на 68 985 лв. са за изплащане през второто тримесечие на 2017 г. на 69 стипендии, отпуснати на ученици от общински училища. При определяне на броя на стипендиите и необходимата сума за изплащането им са взети предвид и случаи на преместване на ученици от едно училище в друго.


Дата на откриване: 29.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 29.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари