Обществени консултации

Проект на Закон за Европейската заповед за разследване

С предложения проект на Закон за Европейската заповед за разследване (ЗЕЗР) се цели въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за Европейската заповед за разследване по наказателноправни въпроси (ЕЗР). Причините, които налагат приемането на законопроекта са, че сега действащата нормативна уредба не може да покрие всички изисквания на Директива 2014/41/ЕС за осигуряване на взаимопомощ по наказателни дела между държавите членки. При невъвеждане от страна на Република България на изискванията на директивата, може да се стигне до ситуация, в която изпращаните от наша страна молби за правна помощ до държавите членки на ЕС ще бъдат връщани или оставяни без изпълнение, което ще лиши българските съдебни органи от възможността да разследват ефективно престъпления с трансграничен елемент. Също така и обратното, при липса на въвеждане няма да е налице механизъм на национално ниво, който да позволи постъпващите ЕЗР от държавите членки на ЕС да бъдат изпълнявани от българските компетентни органи.


Дата на откриване: 5.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 19.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари