Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

С промени в Наказателния кодекс (НК) се разширява обхватът на понятието за ,,длъжностно лице‘‘. Качеството ,,длъжностно лице‘‘ ще бъде изрично признато и на заемащите служба в общинските администрации, на хората, изпълняващи ръководна работа или работа при обединение от търговци или друга публична функция. Проектът за промени на Наказателния кодекс, който Министерството на правосъдието публикува днес за обществено обсъждане, предвижда тази категория лица да бъдат включени в понятието „длъжностно лице“ в чл. 93 от НК, като по този начин се разширява кръгът на лицата, които могат да бъдат преследвани за т.нар. ,,корупционни престъпления‘‘. Целта е уеднаквяване на режима на т.нар. „корупционни престъпления“, така че наказателноправните норми да се прилагат симетрично за длъжностни лица от публичния сектор и за длъжностни лица от частния сектор. Предвидените изменения са и в отговор на препоръките от Независимия анализ на структурния и функционалния модел на Прокуратурата и анализа на нейната независимост, изготвен през тази година.


Дата на откриване: 17.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 16.11.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 октомври 2017 г. 12:33:52 ч.
MITs

Защо са изключени управители на банки?

Прави впечатление, че законопроектът не записва изрично шефовете на банки в своя приложен периметър. Там са нотариуси, частни съдебни изпълнители и прочие, юридически лица /това не е достатъчно ясно/, но управители и длъжностни лица в банки не са посочени. Независимият анализ на прокуратурата, който е използван за аргумент за новите текстове в НК, специално посочва шефовете на банки като отсъстващ обект на наказателно преследване за корупция.