Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция

Промените в Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция се предлагат във връзка с мерките за изпълнение на демографската политика в Република България, свързани с подкрепа на раждаемостта. Задълбочаващите се негативни демографски тенденции, обуславят предприемане на конкретни действия по отношение на хората с репродуктивни проблеми, свързани с разширяване на обхвата на дейностите по асистирана репродукция, разширяване на показанията и улесняване на достъпа до финансиране на дейностите по асистирана репродукция с публичен финансов ресурс от Центъра за асистирана репродукция (ЦАР).

Очертаните в практиката проблеми при прилагането на Правилника за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция са другата основна причина, която налага част от предложените промени, които са свързани с: осъвременяване на някои медицински критерии за кандидатстване за финансово подпомагане във връзка с извършване на дейности по асистирана репродукция; въвеждане на изисквания към новооткритите лечебни заведения, с които ЦАР сключва договори за дейности по асистирана репродукция, каквито до сега не съществуваха; въвеждане на редица организационни и административни промени и мерки във връзка с дейността по асистирана репродукция - въвеждане на определени административни правила във връзка с процедурите по издаване на заповедите за организационно и финансово подпомагане, имащи за цел да намалят значително периода за изчакване на заявителите, увеличаване правомощията на ЦАР във връзка с осъществяването на контрол и налагането на санкции при установени нарушения от страна на лечебните заведения, подобряване на оперативното взаимодействие между двата контролни органа – ЦАР и Изпълнителната агенция по трансплантация  и други.


Дата на откриване: 20.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 19.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари