Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентно ведомство

С проекта на Постановление се изменят размерите на таксите за услуги, предоставяни от Патентното ведомство на Република България, установени в чл. 5 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, чл. 4 от Закона за марките и географските означения, чл. 6 от Закона за промишления дизайн, чл. 42 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни, чл. 5 от Закона за топологията на интегралните схеми.

Промяната цели оптимизиране на съществуващите и отпадане на част от досега предоставяните услуги, начини за предоставяне на услугите и други. Определянето на услугите в Тарифата, за които се дължат такси е съобразено изцяло със законодателната уредба на другите страни членки на ЕС , както и с тези на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

С предлаганият проект се предлага да отпаднат общо 10 такси, включително 2 отпаднали услуги, 2 услуги, които се предоставят безплатно и 6 отпаднали такси за допълнителни подуслуги. Броят на трансформирани услуги е 3. Предлагат се и две нови услуги.

Намалени са общо 63 на сто от всички такси, като средно аритметичният процент на намаление е 11 на сто.


Дата на откриване: 20.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 20.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари