Обществени консултации

Обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране.Срок за обществените консултации: от 24.10.2017 г. до 23.11.2017 г.

Предлагаме на вниманието Ви проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулираневъв връзка с провеждане на обществени консултации на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА. Предложения и становища по проекта на Постановление можете да подадете до 23.11.2017 г. в деловодството на Агенцията или в същия срок да публикувате коментар на Портала за обществени консултации www.strategy.bg по партидата на акта.

  1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за ядрено регулиране ;
  2. Проект на доклад до МС;
  3. Частична оценка на въздействието на проекта на нормативен акт;
  4. Становище от дирекция "Модернизация на администрацията" от съгласуването на извършената частична предварителна оценка на въздействието.


Дата на откриване: 24.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 23.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари