Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професия „Инструктор“

Проектът на държавен образователен стандарт е разработен на основание чл. 42, т. 3, подточка "б" от ЗПОО от експертна комисия „Социални услуги, услуги за личността и услуги за дома“ към Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и предложен за утвърждаване от председателя на НАПОО на основание чл. 48, ал. 2, подточка б от ЗПОО.

С предложения проект на Наредба се приема държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия „Инструктор“, съгласно чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 13а от Закона за професионално образование и обучение.


Дата на откриване: 25.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 24.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари