Обществени консултации

Проект на Наредба Н-7 от 19.09.2016г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2016 г. за определяне на ред,  начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове  е свързан с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие разпоредбата на чл. 103в (в сила от 1януари 2018 г.) от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).  Със законовата разпоредба се определя, че всички лица, независимо дали са данъчно задължени по ЗАДС, които приемат, разтоварват, съхраняват или извеждат енергийни продукти от пристанища и митнически складове, са длъжни да използват средства за измерване и контрол по чл. 103а от ЗАДС на местата за въвеждане и извеждане на енергийни продукти в съответния обект, както и в местата за съхранение на енергийните продукти в обекта.

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 25.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари