Обществени консултации

Проект на Наредба Н-1 от 22.01.2014г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки („наредбата“) е свързан с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с разпоредбата на чл. 103в  от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). ,С тази разпоредба, в сила от 1 януари 2018 г., е определено, че всички лица, независимо дали са данъчно задължени по ЗАДС, които приемат, разтоварват, съхраняват или извеждат енергийни продукти от пристанища и митнически складове, са длъжни да използват средства за измерване и контрол по чл. 103а от ЗАДС на местата за въвеждане и извеждане на енергийни продукти в съответния обект, както и в местата за съхранение на енергийните продукти в обекта.

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 25.10.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.11.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари