Обществени консултации

Наредба за допълнение на Наредба № H - 4 от 11.12.2009 г.

Предложените промени в Наредба № Н-4 от 2009 г.  за реда за водене на регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от Закона за културното наследство са в изпълнение на РМС № 338 от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест чрез премахване изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи. Предвижда се отпадане изискването за представяне на удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, когато данните могат да се извличат по служебен път от регистъра на Националния център за информация и документация.


Дата на откриване: 6.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 6.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари