Обществени консултации

Проект на Постановление на МС за за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето

Проектът е изготвен на основание чл.

46 от Закона за здравето. За издаване на документи и извършване на услуги по Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г., посл. изм., ДВ, бр. 98 от 2010 г.) от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве се заплащат държавни такси в размер, определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет.


Дата на откриване: 30.3.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 13.4.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари