Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

С настоящия проект се предлага въвеждане на правилото на чл. 8а, ал. 3 от Наредбата с цел допълване и прецизиране на съществуващия режим по ценообразуване на лекарствените продукти, заплащани с публични средства. Посочената разпоредба изяснява начина на използване на източниците, в които Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти /НСЦРЛП/ търси най-ниската цена на производител в референтните държави. Към момента съветът извършва проверка и в двата нормативно закрепени източника, като съответно се взема предвид откритата цена, независимо от това в кой от източниците същата е била установена. При наличие на цена и в двата източника се съблюдава правилото за установяване на по-благоприятното положение за заявителя. С натрупването на практически опит се установи, че някои от държавите-членки и по точно Румъния от края на 2016 г. не поддържа база с данни на цените на лекарствените продукти на сайта на румънското министерство на здравеопазването, въпреки наличието на нормативно задължение за това. Същевременно, пет месеца след свалянето на базата данни от сайта на румънското министерство румънските власти предоставят информация за цените на лекарствените продукти в базата данни по Споразумението за съвместна дейност EURIPID Collaboration с валидност до 31.07.2017 г. Тази валидност не е продължена, нито са предоставени нови актуализирани цени до момента.

Прецизиране на съществуващия режим по ценообразуване на лекарствените продукти гарантира пълната обективност на регулираните цени спрямо тези в референтните държави и фактическата обоснованост на издаваните административни актове. Нормативната промяна е необходима, тъй като се касае за регулаторен режим, който протича в условията на обвързана компетентност.


Дата на откриване: 9.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 9.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари