Обществени консултации

Проект на Инструкция за реда на водене Регистъра за научната дейност в Република България

Приемането на нова Инструкция за реда на водене Регистъра за научната дейност в Република България се налага поради някои трудности, които възникват при прилагане на действащата към момента Инструкция, поради което се иска и нейната отмяна. Необходимостта произтича от промяна на обществените отношения, касаещи воденето и поддържането на Регистъра за научна дейност, а именно съвременна технологична разработка на модулите на Регистъра и интеграционните интерфейси с други системи.

          Приемането на нова Инструкция за реда на водене Регистъра за научната дейност в Република България има за цел:

Ø  осигуряване на изчерпателна управленска информация за контрол, отчет и вземане на решения относно управлението и подобряването на качеството на научната дейност в Република България;

Ø  постигане на яснота, откритост и прозрачност чрез разписване на точното съдържание на необходимата за подаване информация от страна на научните организации, от финансиращите организации и от юридическите и физически лица, кандидатствали и получили финансиране за научноизследователска дейност;

Ø  предоставяне на публично достъпни електронни услуги, позволяващи заявяване на вписвания в регистъра.

Ø  осигуряване на възможност за своевременно въвеждане на данни в Регистъра;

Ø  облекчаване на административната тежест за научните организации и висшите училища.


Дата на откриване: 10.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 11.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари