Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, приета с ПМС № 227 от 1993 г.

Разпоредбата на чл. 7 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (Наредбата) регламентира реда и условията за издаване на нова трудова книжка от съответната дирекция „Инспекция по труда“, когато тя е изгубена или унищожена. За издаването на нова трудова книжка работникът или служителят подава писмена молба-декларация, в която се посочва, че трудовата книжка е изгубена, кой я е изгубил и данни за работодателите, при които е работил.

С предлаганата промяна в Наредбата се дава възможност съответната дирекция „Инспекция по труда“ да издава нова трудова книжка на работниците и служителите въз основа на подадено от тях писмено заявление-декларация. Очаква се приемането на изменението да има положителен ефект за работниците и служителите. Наличието на регламентация, съгласно която те ще подават в съответната дирекция „заявление-декларация“, а не „молба-декларация“ ще промени нагласата им към администрацията при упражняването на техните права.

 Лице за контакт:

Лариса Тодорова, началник на отдел „Трудово право и условия на труд“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“, тел.:02 8119540; ел. поща: ltodorova@mlsp.government.bg


Дата на откриване: 13.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 13.12.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 ноември 2017 г. 18:31:10 ч.
Vlad

„заявление – декларация“, а не „молба-декларация“

Честно казано, ако това се работи в това министерство .. 

ако това доведе до

...положителен ефект за работниците и служителите: наличието на регламентация, съгласно която те ще подават в съответната дирекция „заявление – декларация“, а не „молба-декларация“ ще промени нагласата им при упражняването на техните права...ша си сменя името на Джон, от Нова Зенландия...за да имате по малко грижи с моята гордост ....Клета майко Българийоооо....