Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с ПМС № 32 от 2002 г.

 С промените в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица се предвижда да отпадне необходимостта от прилагане на копие от удостоверение за сключен граждански брак и за постоянен и настоящ адрес към заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 230 и/или чл. 231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

Лице за контакт:

Петя Малакова, началник на отдел „Обществено осигуряване“ в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“, тел.:02 8119435; ел. поща: P.Malakova@mlsp.government.bg.

 

 

 

 


Дата на откриване: 13.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 13.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари