Обществени консултации

Проект на Инструкция за отмяна на Инструкция № I-185 от 06 декември 2002 г. за определяне реда за възстановяване на идентификационния номер на пътно превозно средство (Обн. ДВ. бр. 62 от 2003 г.)

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (ЗДвП), обнародван в ДВ, бр. 101 от 2016 г. е направена промяна в чл. 143, ал. 3, като е предвидено изрично правно основание за реда, по който се извършват дейностите по възстановяване на съществуващ оригинален (автентичен) идентификационен номер и поставяне на нов (служебен) такъв на пътно превозно средство, което е изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата и предоставено за нуждите на бюджетна организация да бъде уреден с наредба на министъра на вътрешните работи. На 06.11.2017 г. е публикуван за обществено обсъждане проект на Наредба за определяне на реда за поставяне на нов идентификационен номер на пътно превозно средство, което е изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата и предоставено за нуждите на бюджетна организация и реда за възстановяване на идентификационен номер на пътно превозно средство. В тази връзка е необходимо да бъде отменена действащата Инструкция № I-185 за определяне реда за възстановяване на идентификационния номер на пътно превозно средство.


Дата на откриване: 15.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 15.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари