Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия

С предложения проект на постановление на Министерския съвет се предвиждат промени свързани с усъвършенстване на процедурата по издаване на удостоверенията за регистрирани продажни цени на тютюневи изделия. В тази връзка се предлага прецизиране на образците на документи, които лицата подават по реда и при условията на Наредбата.

Предлага се да отпадне изискването за водене на хартиен носител на регистъра на цените на тютюневите изделия, като остава само електронната форма, която е публична и се публикува на интернет страницата на Агенция „Митници“.

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 16.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 16.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари