Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците

Проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23.04.2014 г. за класификация на отпадъците е разработен във връзка с изпълнение на Решение № 338 на Министерски съвет от 23 юни 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.


Дата на откриване: 20.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 20.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари