Обществени консултации

Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Проект на промяна на плана за управление на Национален парк “Пирин”, приет с Решение № 646 на МС, (ДВ бр. 73 от 2004 г.) в част 3. „Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите”

Промяната на Плана за управление се приема от Министерски съвет на основание чл. 63, във връзка с чл. 60, ал. 1 от Закона за защитените територии.


Дата на откриване: 22.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 22.12.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 ноември 2017 г. 17:08:27 ч.
Кристина Кирилова

Подкрепям.

Смятам, че исканите изменения на действащия план за управление на НП "Пирин" са адекватни, няма да повлияят негативно на околната среда, а същевременно ще дадат възможност община Банско да входира в МОСВ проекта за изграждане на втори кабинков лифт. Видно, от предложените промени, впоследствие този проект подлежи на ОВОС и екологична оценка, които съгласно българското законодателство подлежат на съдебен контрол. Подкрепям така предложените промени.

22 ноември 2017 г. 17:27:46 ч.
Деница Симеонова

"ЗА"

Предложените промени изглеждат положителни и мисля, че ще доведат до развитието на Националния парк. Изграждането на втори лифт в Банско е нещо, за което тече борба от доста време. Туристите са "за", не случайно скоро имаше протест. Със сигурност чакането на опашки спира много хора и ако има втора кабина потокът на туристи ще се увеличи. Така че аз подкрепям проекта за промяна на плана за управление. Надявам се да бъде одобрен и да се действа по въпроса, защото вече от доста време се чака. 

23 ноември 2017 г. 14:25:09 ч.
mihail_pramatarov

ТВЪРДО ПРОТИВ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Твърдо съм против. Няма финансов анализ, който да подкрепя изграждането на втори лифт, както и на писти и съоражения към тях. не е всед предвид доклада на ЮНЕСКО за рисковете пред национален парк ПИРИН. Изграждането на тези съоражения ще повлияе пагубно на екосистемата на национален парк ПИРИН, ще доведе до изсичане на десетки хиляди декара гори, урбанизирането на земеделски земи, безвъзвратно влошаване на въздуха.

23 ноември 2017 г. 14:46:03 ч.
Михаил Гергов

Проект на Решение на Министерски съвет

Лично аз напълно подкрепям промените така изложени и представени. Мисля, че това е стъпка напред. Отделно, че на един следващ етап би следвало да се осъществява качествен контрол на всички действия, които ще се предприемат. Лично аз така разбирам и тълкувам предложението.

Хубав ден!

29 ноември 2017 г. 22:04:15 ч.
yavor_vasilev

КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ

От изнесените документи на инвеститора "Юлен" става пределно ясно, че предлаганите промени в устройствения план на Парка целят проправяне на път за много по-мащабни инвестиции, които завинаги ще обезобразят облика на планината от Разлог до Добринище. Не става дума просто за втора кабинка! Туристите се оплакват, че има опашки. Добре, ами защо се допусна такова безразсъдно увеличение на легловата база в Банско през последните години? Убеден съм, че новите лифтове и писти ще повлекат след себе си нова вълна от застроявана с хотели, които на свой ред пък ще извикат нуждата от нови ски съоръжения и така до безкрай... И защо? За да могат частни фирми да си пълнят джобовете с парите на чужденците (защото българските скиори не ходят в Банско, че не им е по джоба и по вкуса), държавата да прибира унизителното концесионно възнаграждение, "отпуснато" от концесионера, а Националният парк да бъде осакатен безвъзвратно.  

30 ноември 2017 г. 10:48:44 ч.
Виктория Ангелова

КАТЕГОРИЧНО ЗА! ПРОМЯНА НА ПЛАНА

Не може да живеем с идеи за развитие отпреди 10 години и да тъпчем на едно място. Предложените промени са наложителни и редни с оглед състоянието на Пирин и туристопотока, който има там последните години. Трябва да се раздваме, че имаме един добре изграден курорт, а не да мрънкаме срещу увеличена леглова база и много туристи (какво лошо има в това?), а втори лифт няма как да повлияе негативно на чистотата на въздуха при положение, че това е най-екологичния транспорт!

01 декември 2017 г. 11:36:36 ч.
Д_Димитров

Промяната е наложителна

Аз мисля, че тази промяна в плана е наложителна и даже доста закъсняла. Крайно време е да я приемат и да почне да се действа, защото без нея на развитие на зимния туризъм не може да се надяваме. Лично на мен ми писна да слушам всяка година за лифт и него така и да го няма при положение, че е очеизвадно, че е необходим. Дано най-накрая някой се задейства!

05 декември 2017 г. 13:23:14 ч.
Заря Сълова

КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ!

Необоснован и неблагоприятен за държавата и гражданите й проект на решение, обслужващ изключително частни интереси и предпоставка за произвол в експлоатацията на Пирин. Законът за защитените територии (чл. 21) и Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии (чл. 4) строго ограничават строитените дейности в националните паркове до ремонт и поддръжка на съоръжения, с цел обслужване на посетителите. Видно от приложените документи, планираните строежи далеч надхвърлят законово допустимите дейности. Видно от доклада на вносителя, очакваната екологична оценка (за заобикалянето на която неминуемо ще бъде направен поредният опит), независимо от резултатите от нея, няма да има възпиращ ефект, а само ще послужи, за да „се реши какви и колко въжени линии и писти” да бъдат изградени. Оттук нататък полето за интерпретации на възможностите за строежи е широко отворено и на практика неограничено.

Отделен е въпросът какво още ще предприеме концесионерът по-нанатък „за целите на обслужване на обектите”.

Само като един настоящ пример може да бъде посочено събирането на „такса” за преминаването на коли по пътя от Банско за хижа „Вихрен”. Под претекст, че т.нар. такса се събира за обслужване на пистите, на практика сумата се събира не само от ползващите пистите скиори, а и от всички останали туристи, които трябва да преминат по пътя, за да се разходят в планината без всякакви „съоръжения”.

Това е само един пример. Стане ли факт предложеното решение, налице ще е прецедент, на който ще се базира всякакъв последващ произвол – строителен, дърводобивен, сметоразпределителен и пр.

05 декември 2017 г. 15:45:58 ч.
milanova

за

Не манипулирайте обществото. Исканата промяна е да отпадне текстът, който забранява строителство и изграждане на съоръжения и писти в ЦЕЛИЯ парк и да бъде заменен с такъв, който ясно казва, че това е позволено ЕДИНСТВЕНО и САМО в туристическата част. Това НЕ води до изсичане на Пирин. Това НЕ води до безразборно строене на ХОТЕЛИ. Това НЕ води до никакво унищожаване на природа. Смятам, че не само предложените промени са резонни, но и са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ за развитието на региона.

07 декември 2017 г. 18:17:12 ч.
Stela Apostolova

НЕ, ЗАЩОТО:

  1. Не, защото чл. 18, ал. 2 от Закона за защитените теритирии гласи, че: Националните паркове се управляват с цел:

1. поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа;

2. опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите;

3. предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности;

4. създаване на предпоставки за развитието на туризъм, екологосъобразен поминък на населението и други дейности, съобразени с целите по т. 1 - 3.

  1. Не, защото чл. 2, ал. 2 от същия закон, казва че: Опазването на природата в защитените територии има предимство пред другите дейности в тях.
  2. Не, защото излезе доклад на IUCN, официален орган към UNESCO, следящ за състоянието на местата със световна значимост, според който disturbance and fragmentation of the site associated with the exclusion of the skiing areas incompatible with World Heritage status (now part of the buffer zone) is of high concern, particularly considering the possible impacts of a further weakening of the conservation regime of the property http://www.worldheritageoutlook.iucn.org/explore-sites/wdpaid/9613
  3. Не, защото не се предвижда само един лифт и това лъсва дори в стенограмата от http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0212&n=4381&g=

заседанието на Министерски съвет, на което тайничко се промъкна обсъждането на концесионния договор.

  1. Не, защото проектопланът за управление, предвиждащ подобни промени е в съда
  2. Не, защото за проектоплана за управление бяха вложени твърде много средства и вниманието, и становищата на обществеността бяха насочени към него. С това решение обществеността се подвежда и пренебрегва. Толкова се бързаше с новия проектоплан, дори решение за предварително изпълнение излезе, а сега се връщате на стария!
  3. Не, защото в самия нов проектоплан се чете в частта Уязвимост: "Антропогенни дейности, предизвикващи микро-климатични промени: изсичане на просеки за изграждане на писти; строителство на рекреационно-туристически обект и съоръжения, и др."; "Водни ресурси. Увеличаване на водопотреблението чрез определяне на нови водохващания"; "Хидрохимично състояние. Наличие на дифузни източници на замърсяване (Септични ями..., третиране на пистите с торове за стабилизиране на тревна покривка); "Рекреационно натоварване, водещо до неблагоприятни явления, включително и ерозия от засилен туристически поток."; "изсичане на дървесната растителност, замърсяване на компонентите на околната среда."
  4.  Не, защото информацията е разхвърляна, неясна и заблуждаваща. Никъде няма представена карта, онагледяваща как планираната от инвеститора ски зона ще засегне съществуващите в стария план зони и техните режими и норми, вкл. Обекта на световното наследство и буферната му зона. Какво точно е планирано, къде точно, какви местообитания ще бъдат засегнати. Липсва и карта на предложението за промяна, онагледяваща променените режими и норми, евентуално – зони.
  5. Не, защото сте се забързали да обслужвате едни хора с много пари и алчни апетити, за да не би да им се създадат още проблеми и работа след влизането в сила на новия Закон за концесиите
  6. Не, защото не сте никакъв патриот. Не пипайте и поне направете за въздуха нещо, че излизам вън и кашлям!

08 декември 2017 г. 11:23:38 ч.
Виктор99

100 процента "За"

изцяло "за" предложените промени. по-добре лифт, отколкото коли в планината. и е очевидно, че втори лифт е нужен, а без промените няма как да го има. Не разбирам защо еколозите са против, при положение, че лифтът е най-екологичния транспорт и това е доказано. Действайте по промените!