Обществени консултации

Проект на Наредба за отменяне на Наредба № 10 от 2005 г. за реда на контрол и отчетност на складовете за съхранение на изкупено при намеса на пазара зърно

 

        Законът за съхранение и търговия със зърно (ЗСТЗ) е отменен с § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за закриване на Националната служба по зърното (обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.). Наредба № 10 от 2005 г. за реда на контрол и отчетност на складовете за съхранение на изкупено при намеса на пазара зърно (обн., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) е издадена на основание чл. 31, ал. 4 от отменения ЗСТЗ, който предвижда, че редът за контрол на интервенционните складове и на количеството и качеството на зърното се урежда с наредба на министъра на земеделието и храните.

          В тази връзка, с отмяната на ЗСТЗ отпада изричната законова делегация за издаването на Наредба № 10 от 2005 г. за реда на контрол и отчетност на складовете за съхранение на изкупено при намеса на пазара зърно, поради което същата следва да се отмени.


Дата на откриване: 28.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 27.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари