Обществени консултации

Проект на Закон за изменение на Валутния закон

С проекта на Закон за изменение и допълнение се предвиждат промени във Валутния закон, свързани с правната регламентация на валутния контрол, осъществяван от митническите органи и свързан с пренасянето на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделията с и от тях през държавната граница на Република България.

След присъединяването на Република България към Европейския съюз се премахна граничният митнически контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове със съседните държави-членки. Включените във Валутния закон понятия за "внос" и "износ" са приложими de lege lata в случаите на внасяне и изнасяне на парични средства в наличност на и от територията на Общността от трети страни, когато това се осъществява през границите на Република България като външни на ЕС. Във Валутния закон остава неуреден въпроса дали и как ще се извършва валутен контрол при движението на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделията със и от тях през територията на Република България от и за други държави-членки на ЕС.

Необходимостта от правна регламентация на този вид валутен контрол се извежда и от възложените със специални нормативни актове допълнителни функции на митническата администрация, каквито са Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

Предложените промени във Валутния закон ще доведат до по-ефективен валутен контрол.


Дата на откриване: 1.4.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 15.4.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари