Обществени консултации

Проект на Инструкция за организация на взаимодействието между служба „Военна полиция” и Държавна агенция „Национална сигурност”

Във връзка с възложените им функции и дейности, Държавна агенция „Национална сигурност” /ДАНС/ и служба „Военна полиция”/СВП/ си взаимодействат при изпълнение на задачите, с които са ангажирани и двете ведомства.         

Съгласно действащата нормативна уредба – чл. 3, ал. 3 от Закона за ДАНС, чл. 35, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за ДАНС и чл. 25, ал. 3 от Закона за военната полиция, такова взаимодействие следва да се регламентира със съвместна Инструкция на министъра на отбраната и председателя на ДАНС.


Дата на откриване: 28.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 27.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари