Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства

Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства има за цел да създаде условия за прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (ОВ, L 81/51 от 31 март 2016 г.).


Дата на откриване: 30.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 29.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари