Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво

Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво цели да създаде условия за прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/426 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно уредите, захранвани с газово гориво, и за отмяна на Директива 2009/142/ЕО на Съвета (ОВ, L 81/99 от 31 март 2016 г.).


Дата на откриване: 30.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 29.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари