Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицински прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2016/1106 на комисията от 7 юли 2016 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелствата за управление на превозни средства в българското законодателство.

Целта на предложените промени е да бъдат съобразени настъпилите изменения в научните разбирания за здравословните промени, които засягат способността да се управлява превозно средство, и по-конкретно по отношение на оценката на рисковете за пътната безопасност, свързани с определени здравословни проблеми и ефективността на лечението за преодоляване на тези рискове.


Дата на откриване: 30.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 30.12.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 декември 2017 г. 11:53:17 ч.
NSOPLB

СТАНОВИЩЕ НА НСОПЛБ

НСОПЛБ изпрати становище, с предложения за промени в приект за промяна на Наредба № 3 от 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории.

Целия документ можете да видите тук - http://www.nsoplb.com/poziciya/stanovishte-mps

 

14 декември 2017 г. 16:00:59 ч.
СОЛ-ВТ

СОЛ-ВТ СТАНОВИЩЕ НАРЕДБА МПС

С Т А Н О В И Щ Е на управителния Съвет на „Сдружение на общопрактикуващите лекари - ВеликоТърново“

Относно: изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. и доп.,бр. 30 от 2016 г.), публикуван на електронната страница на МЗ на 30.11.2017 г.

                                                    Уважаеми дами и господа,

     Подкрепяме становището на УС и НС на НСОПЛБ от 13.12.2017 г. Смятаме че в проекта за изменение и допълнение на Наредба №3 трябва да бъдат отразени коректно изискванията на ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/1106, защитаващи обществения интерес, като в същото време бъдат спестени затруднения и разходи на водачите на МПС, свързани с освидетелстването им. Въвеждането на формални и високи критерии би лишило голяма част от професионалните водачи от възможност да упражняват професията си.

Вярваме, че ще се постигне необходимия баланс между очакванията на обществото за сигурна и безопасна транспортна среда и желанието на отделните граждани максимално ефективно да прилагат придобитите от тях компетентност и умения в полза на същото общество.

  Поради гореизложените мотиви предлагаме проектът за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории да бъде коригиран в подробно посочените в становището на НСОПЛБ текстове.

            14.12.2017 г.                                     С УВАЖЕНИЕ:      д-р Христо Димитров

            гр. Велико Търново                                                           /Председател на УС на СОЛ-ВТ/

14 декември 2017 г. 21:24:36 ч.
ДСОПЛ

Становище на Дружество на софийските общопрактикуващи лекари

Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари се присъединява напълно към становището на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.  

Становище на ДСОПЛ може да видите тук:

http://www.dsopl2016.com/files/22%20Stanovishte%20Nar.3_DSOPL.pdf

15 декември 2017 г. 10:36:36 ч.
Сдружение ОПЛ Перник

Становище Наредба МПС на ОПЛ Перник и областта

 

znakСДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В ПЕРНИШКА ОБЛАСТ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ

 НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ ======================================================================

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е

 на Управителния Съвет на „Сдружение на общопрактикуващите лекари – Перник“

 

           Относно: изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. и доп.,бр. 30 от 2016 г.), публикуван на електронната страница на МЗ на 30.11.2017 г.       

 

 

Уважаеми дами и господа,

 

След като се запознахме с проекта на посочената по-горе наредба и със становището на УС и НС на НСОПЛБ от 13.12.2017 г. смятаме, че предложените от НСОПЛБ текстове и мотивите към тях, от медицинска гледна точка са по-прецизни, не обременяват водачите на МПС с допълнителен разход на време и средства, а в част от случаите запазват възможността за поддържане качеството на живот на болни с упоменати в наредбата заболявания.

Убедени сме, че предложенията на УС и НС на НСОПЛБ са изключително професионално направени и ще бъдат коректно отразени в проекта за изменение и допълнение на Наредба № 3

 

СОПЛПО (Сдружение на ОПЛ от Перник и областта )         С уважение:..........................    Гр. Перник                                                                      Председател на УС : д-р Борис Косаров

15.12.20017 г.

 

22 декември 2017 г. 22:18:46 ч.
Снежана Бакърова

Становище на ОПЛ в Смолянска област

СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В СМОЛНСКА ОБЛАСТ

КЪМ

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ

                                           НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ

 

С Т А Н О В И Щ Е

 на Управителния Съвет на „Сдружение на общопрактикуващите лекари Смолянска област“

 

          Относно: изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. и доп.,бр. 30 от 2016 г.), публикуван на електронната страница на МЗ на 30.11.2017 г.       

Уважаеми дами и господа,

След като се запознахме с проекта на посочената по-горе наредба и със становището на УС и НС на НСОПЛБ от 13.12.2017 г. смятаме, че

  предложенията на УС и НС на НСОПЛБ са изключително професионално направени и ще бъдат коректно отразени в проекта за изменение и допълнение на Наредба № 3

СОПЛСО (Сдружение на ОПЛ от Солянска област )         С уважение:..........................    Гр. Смолян                                                         Председател на УС : д-р Снежана Бакърова

15.12.20017 г.