Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на постановление се предлагат промени, както следва: В чл. 9, чл. 16 и чл. 17 от Наредбата за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата - по отношение на определянето на периода на валидност на тримесечната винетна такса, която следва от 01.01.2018 г. да заплащат пътни превозни средства /ППС/ под 3,5 тона – леки автомобили и периода на валидност на годишната винетна такса, която заплащат всички ППС, независимо от категорията и държавата на регистрация. В чл. 25 и чл. 26 от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” - по отношение на размера на тримесечната винетна такса, която се заплаща за ползване на пътната инфраструктура от ППС под 3,5 тона – леки автомобили, както и по отношение на определянето на нов размер на дневната винетна такса, която се заплаща от пътни превозни средства над 3,5 тона с българска и чуждестранна регистрация за ползване на републиканската пътна инфраструктура. При определянето на цената на тримесечната винетка е спазен принципа на пропорционалност, т.е. цената на тримесечната винетка да е по-висока от месечната и по-ниска от годишната, при спазена пропорционалност за намаляваща стойност с увеличаване срока на валидност. Това се налага от правилото колкото по-дълъг е периодът, толкова по-малка да е заплащаната цена, т.е. получената референтна стойност за ден при тримесечна винетка определя цената на тримесечния стикер за леки автомобили в размер на 54 лв. или 28 евро. Предложените промени в тарифата са вследствие и на влезли в сила изменения в Закона за пътищата (обн. ДВ, бр. 89 от 07.11.2017 г.), касаещи Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, т. 1, с което са транспонирани в българското законодателство европейските изисквания в областта на пътното таксуване и „Поправка на актуализацията на Приложение II от директивата“ (Официален вестник на ЕС, 2016/ С194/7, 1 юни 2016 г., касаещо Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури), съгласно която „Дневната такса е еднаква за всички категории превозни средства и възлиза на 12 EUR“. Повишаване на дневната винетна такса за ППС над 3,5 тона ще доведе до увеличаване на приходите по Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“ и съответно до подобряване на пътната инфраструктура, чрез генериране на средства за финансиране на дейностите по поддръжка на пътната мрежа.


Дата на откриване: 30.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 14.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари