Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-920/13.07.2017 г. за условията и реда за изплащане на обезщетенията по глава единадесета от Закона за Министерството на вътрешните работи

С предлаганите промени се цели редактирането на текстовете, които биха породили различно тълкуване и прилагане на разпоредбите доусъвършенстване на правните норми, прецизиране на част от текстовете и реквизитите на приложенията към Наредбата. С проекта на Наредба се цели въвеждането на ясна регламентация, по отношение на последователността на изготвяне на справките – приложения към Наредбата, проверката и контрола при определяне размера на дължимото обезщетение.


Дата на откриване: 30.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 30.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари