Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

С предложения проект на Наредба се извършват следните основни изменения и допълнения: променят се условията, на които трябва да отговарят специалистите, утвърдени за вещи лица; посочват се критерии за контрол на дейността на вещите лица и възможност за отписването им от списъците, в случай че не е налице добра организация на тяхната работа; увеличава се размерът на почасовото възнаграждение на вещите лица, като същото се определя като 3% от установената минимална работна заплата за страната; предвижда се актуализиране на Приложение № 1 към чл. 4 „Съдебни експертизи по класове и видове. Промяната във възнагражденията на вещите лица ще влезе в сила от 1 януари 2019 г.


Дата на откриване: 6.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 5.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари