Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г., приета с Постановление № 46

В Министерството на младежта и спорта са постъпили мотивирани искания от кметове на общини в съответствие с чл. 11, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (Наредбата), за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби в областта на спорта, които са ученици в общински училища. Поисканите средства в общ размер на 24 705 лв. са за изплащане на 41 стипендии, отпуснати през третото тримесечие на 2017 г. на ученици от общински училища.


Дата на откриване: 5.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 19.12.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари