Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от  2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица е свързан  с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с приетите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които са направени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. С цел облекчаване на осигурителите с предложения проект на наредба се предлага удължаване с един месец на срока, в който може да се коригира подадената от осигурител декларация обр. № 6 за дължимите осигурителни вноски върху възнагражденията на лицата по чл. 4,  ал. 1 и ал. 10 от КСО. След двумесечния срок декларацията се коригира с разрешение от Националната агенция за приходите.

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 11.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 10.1.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 декември 2017 г. 12:04:09 ч.
KosKos

Предложение към проекта

Предлагам в чл. 3а. да се добави, че заявлението по чл. 2а може да се подава в териториална дирекция на Националната агенция за приходите освен на хартиен носител и по електронен път.