Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на филиал в структурата на Националната художествена академия – София, в гр. Бургас

Откриването на филиал на Националната художествена академия  в Бургас е по предложение на ръководството на висшето училище и въз основа на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект.

Във филиала на академията ще се обучават студенти по специалности от професионално направление „Изобразително изкуство“ за придобиване на висше образование на степените „бакалавър“ и „магистър“. Капацитетът на филиала, определен от Националната агенция за оценяване и акредитация, е 300 студенти и е съобразен с институционалния капацитет на Националната художествена академия.

Откриването филиала е обосновано от изразената обществена потребност от творчески кадри в община като Бургас – културно средище с много млади хора, с динамично развиващи се туризъм, производство и услуги. Наличието на структура на висше училище в Бургас ще допринесе за подобряване на достъпа до висше образование и задоволяване на потребността от кадри с творчески професии – специалисти в областта на изящните и приложните изкуства, дизайна, консервацията, реставрацията и изкуствознанието.


Дата на откриване: 12.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.1.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 декември 2017 г. 18:41:37 ч.
mihail_pramatarov

ПРОТИВ

няма никаква обосновка по целесъобразност

за увеличаване на капацитета на НХА.

това се прави за да има лесна възможност

за придобиване на образователен ценз при занижени критерии

и възможност за формиране и разпределяне на щатове при

недоказана необходимост.