Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на на нормативни актове на МС, свързани с държавните изисквания за придобиване на висше образование на ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в професионално направление „Военно дело"

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с което се изменят и допълват Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалностите от регулираната професия „офицер за тактическо ниво на управление“ и Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Военно дело“ по специалностите от регулираните професии „офицер за оперативно ниво на управление“ и „офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“, приети с ПМС № 205 от 2012 г.


Дата на откриване: 12.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 10.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари