Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения

С проекта на Постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за разглеждане на спорове по реда на Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ се цели въвеждането на ясни и подробни правила относно административният ред за разглеждане на специфичните производства по спорове, което от своя страна ще доведе до предвидимост на действията на Патентното ведомство по разглеждане на постъпили жалби и искания. Лицата, които са заинтересовани от образуване на производство по спорове ще имат възможност предварително да се запознаят с условията и изискванията, на които следва да отговарят жалбите и исканията, което ще ограничи допускането на формални недостатъци при подаването им и ще осигури по-бързото протичане на производствата по тях. Детайлната регламентация на различните правни основания и конкретните фактически обстоятелства, които подлежат на доказване в производствата ще предоставят възможност на страните за предварителна преценка за ефективността на образувано по тяхна инициатива производство, както и за осигуряване на успешното му протичане.


Дата на откриване: 14.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 13.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари