Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за достъп на хората със слухови или говорни увреждания до единен европейски номер 112.

Основната цел на проект на Наредбата е да се регламентира безплатен достъп до ЕЕН 112 за потребителите на услугата - граждани със слухови или говорни увреждания, през интернет, чрез мобилни устройства (смартфони/таблети) или стационарни компютри от телекомуникационните оператори. Тази цел отговаря на Националните цели и приоритети на Националната стратегия за хората с увреждания 2016 - 2020 и са формулирани в съответствие с Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010 - 2020 г. "Подновен ангажимент за Европа без бариери". Националната стратегия за хората с увреждания 2016 - 2020 е разработена във връзка с изпълняване на националните ангажименти по прилагане на ратифицираната Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН, в частност в изпълнение на стратегическа цел 8, т. 8. 2 от Плана за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015 - 2020). Правото на достъп до информационни и комуникационни услуги представлява специална форма на достъпност по смисъла на чл. 9, § 1, б "б" и § 2, б "ж", във връзка с т. 21 от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН


Дата на откриване: 18.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари