Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба №Н-15/2010г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и специфични условия на труд на цивилни служитeли

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Мотиви

За повишаване на мотивацията на военнослужещите за изпълнение на военната служба, преодоляване на негативните последствия от некомплекта във въоръжените сили и стимулиране на кариерното им развитие се въвежда допълнително месечно възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба, свързани с фактическо командване или ръководство на личен състав в зависимост от степента на отговорност в размер до 60 на сто от основното месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното им военно звание и степен.

Предлаганото допълнително възнаграждение е свързано със специфичните условия при изпълнение на военната служба от военнослужещите по смисъла на чл. 214, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, във връзка с § 1, т. 1 от  Допълнителната разпоредба на Наредба № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, поради което се налага нейното изменение.

С проекта на нормативния акт ще се проведат обществени консултации в 14-дневен срок, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с предприемането на всички законосъобразни действия по стартиране изплащането на  допълнителните възнаграждения на военнослужещите с началото на финансовата 2018 година.


Дата на откриване: 19.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 1.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари