Обществени консултации

ЗИД на Закона за обществените поръчки

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. 


Дата на откриване: 11.4.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 25.4.2011 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 април 2011 г. 14:03:27 ч.
Ivanasen

Мотиви

Възможно ли е Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да качва и мотивите за изменение, както и какво точно се променя. Така е трудно да се ориентираме.

20 април 2011 г. 17:54:48 ч.
Dobi

Промените в ЗОП усложняват процедурите и забавят усвояването на средства от еврофондовете

Намаляването на праговете противоречи на европейските практики и модели за избор на изпълнители и обрича голяма част от поръчките на сложните процедури по ЗОП, вместо облекчения открит конкурс по НВМОП. Възлагането на работа на общински и държавни предприятия, без да се прилага ЗОП ще доведе до създаване на обръчи от фирми покрай кметове и държавни служители, нарушение на Закона за защита на конкуренцията, конфликти на интереси и финансови злоупотреби с бюджетни средства.

20 април 2011 г. 17:59:06 ч.
lina

Прозрачност и защита на конкуренцията

С намаляване на праговете по ЗОП ще се увеличи обема на поръчките, възлагани за изпълнение по по-сложните и тежки процедури по Закона за обществените поръчки, което едва ли ще помогне усвояване на средствата по европейските фондове и няма как да облекчи администрирането на проектите. От друга страна - колко прозрачно, без конфликт на интереси, защитавайки конкуренцията и без да се създават предпоставки за финансови злоупотреби ще способства директното възлагане на поръчки на държавни и общински фирми?