Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления

Предложените промени се изразяват в изменението на част от коефициентите, по които се умножава базовият норматив за издръжка на обучението. Необходимостта от корекция на съотношенията в нормативите между отделните професионални направления възниква от създадения към момента дисбаланс в държавното финансиране, което е видно от публично достъпните отчети за касово изпълнение на бюджетите на държавните висши училища.  Притежаването на огромни наличности по сметките от определени висши училища, обучаващи студенти и докторанти само в една от областите на висше образование е индикатор за неефективност на публичните разходи.

При сегашните коефициенти се формират излишъци на средства при финансирането на определени професионални направления като „Медицина“, „Стоматология“ и „Фармация“ и съществени дефицити на средства в определени области на висшето образование (педагогически, хуманитарни, технически и изкуства). Сегашните диференцирани нормативи в ПМС 162/20.06.2001 г. за професионални направления „Медицина“, „Стоматология“ и „Фармация“ не изразяват себестойността на образователния процес на обучаващите се, а я надвишават значително.

Отчетен е фактът, че тези държавни висши училища събират значителни такси за обучение, особено за платеното си обучение, което предоставят. Намаляването на диференцираните нормативи за обучение по горепосочените професионални направления в никакъв случай няма да доведе до липса на средства в нито един аспект на тяхната дейност.


Дата на откриване: 22.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 22.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари