Обществени консултации

Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация

С проекта се предлагат изменения в Наредба № Н-3 за условията и реда за създаване и поддържане на пубилчен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация. Промените са вследствие изменение на Закона за културното наследство (Обн. ДВ бр. 54 от 2011 г.), така и с цел премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител в изпълнение на РМС № 496 от 2017 г.


Дата на откриване: 29.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 29.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари