Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарнат

С проекта се цели намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса чрез отмяна на изискването за представяне на официален документ, удостоверяващ че срещу представляващия лицето по чл. 129, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер. На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове срокът за обществено обсъждане на проекта е 14-дневен. Целите, които ще се постигнат с промените в Наредба № 8121з-531 от 2014 г. – намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, обосновават необходимостта от съкращаване на срока за изразяване на предложения и становища.


Дата на откриване: 29.12.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 12.1.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари