Обществени консултации

Проект на Постановление за за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 година

Проектът на Постановление се предлага в изпълнение на чл. 11, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. С приемането на Програмата се постига необходимото конкретизиране на мерките и уточняване на списъка с международните и националните конкурси, олимпиади и съзтезания, за които са осигурени финансови средства за 2018 г. Необходимите стредства за изпълнение на Програмата се осигуряват от централния бюджет за 2018 г., в рамките на предвидените за тази цел средства.


Дата на откриване: 2.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 2.2.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 януари 2018 г. 09:09:33 ч.
kolarova_sv

Решение на ВАС

Има решение № 14631/30.11.2017 г. на ВАС, че разделянето на децата до осми и след осми клас е дискриминационно. Моля да се съобразите с него и да приемете нужните изменения както в Наредбата, така и в Програмата. Тези деца са цвета на нацията, не се подигравайте с тях и не натоварвайте допълнително държавата с разноски по дела в Страсбург!

05 януари 2018 г. 14:53:33 ч.
isdjan

Национални кръгове на олимпиади

Съществува известна неравнопоставеност по предмети на успеваемост, защото не всички национални олимпиади имат национални кръгове във всички възрастови категории, като например по история, география, философия, математическа лингвистика. Националният кръг на олимпиадата по история е само за дванадесетокласници (допустими са и по-малки участници), много от които може да са навършили 18 години към момента на състезанието, което пък противоречи на условието за награда. Може би би било добре да се обмисли и друг алгоритъм за определяне на талантите след учениците, защото със сигурност ги има.