Обществени консултации

Проект на Наредба за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло, и друго вещево имущество и снаряжение в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

М О Т И В И

към

проектa на Наредба за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло, и друго вещево имущество и снаряжение в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

 

Целта на наредбата е да се регламентира в един нормативен акт осигуряването на военнослужещите, цивилните служители от Министерство на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, българските граждани, сключили договори за обучение по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България за времето на обучение и служителите от Държавна агенция „Национална сигурност“ при участие в операции или мисии извън територията на страната с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло, и друго вещево имущество и снаряжение.

Проектът на нормативен акт се придържа към настоящия режим на осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло, и друго вещево имущество и снаряжение в Министерство на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

При изготвянето на проекта са отразени спецификите във вещевото осигуряване на отделните структури на въоръжените сили по чл. 50, ал.1 от ЗОВСРБ.


Дата на откриване: 9.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 7.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари