Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, ...

Целта на настоящия проект на наредба е насочена към разписване на условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев. Регламентират се сроковете за подаване на заявления и придружаващите ги документи; работата на комисията, която разглежда постъпилите заявления; издаването на разрешение или постановяването на отказ. Посочени са задълженията на лицата, получили разрешение, за предоставяне на информация пред компетентния орган, за извършената сеитба по сортове, като се въвежда и деклариране на прибраните количества растения от рода на конопа (канабис), със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев.

Очаква се с предложения проект на наредба да се постигне регламентиране на процеса по издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, определяне на съдържанието на регистъра на лицата, получили разрешение, както и осъществяването на контрола върху отглеждането и търговията на растенията от рода на конопа.

 

Отговорна дирекция/ ВРБ

Дирекция „Растениевъдство и биологично производство“

Email:

AVVelichkov@government.bg;

RBStoimenova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 9.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 9.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари