Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба е изготвен с цел прецизиране на сега съществуващите текстове, и във връзка с изменението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, в който е заложено намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални документи на хартиен носител. Изменени и допълнени са текстове с цел тяхното прецизиране, оптимизиране и еднозначното им тълкуване.


Дата на откриване: 9.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 9.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари