Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители

Проект на Наредба  за изменение и допълнение на Наредба № Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне, издадена от министъра на отбраната (Обн. ДВ, бр. 62 от 10.08.2010 г., в сила от 10.08.2010 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., в сила от 11.01.2011 г., бр. 20 от 11.03.2011 г., в сила от 11.01.2011 г., бр. 76 от 30.09.2011 г., в сила от 30.09.2011 г., попр., бр. 80 от 14.10.2011 г., изм. и доп., бр. 97 от 7.12.2012 г., в сила от 7.12.2012 г., бр. 80 от 16.10.2015 г., в сила от 16.10.2015 г., доп., бр. 97 от 11.12.2015 г., в сила от 11.12.2015 г., изм., бр. 38 от 20.05.2016 г., в сила от 20.05.2016 г., изм. и доп., бр. 71 от 13.09.2016 г., в сила от 13.09.2016 г., доп., бр. 8 от 24.01.2017 г., в сила от 24.01.2017 г., изм. и доп., бр. 70 от 29.08.2017 г., в сила от 29.08.2017 г.)

 


Дата на откриване: 9.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 7.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари