Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост

С предложените изменения се цели намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса във връзка с Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител и с Решението по т. 30 от Протокол № 28 от заседанието на Министерска съвет от 28 юни 2017 г.

 

Отговорна дирекция/ ВРБ

дирекция „Поземлени отношения и комасация“

Email:

adeleva@mzh.government.bg


Дата на откриване: 11.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 11.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари