Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с ПМС № 30 от 2000 г.

С промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се създава възможност при отпускане на персонална пенсия на деца без право на наследствена пенсия от починал родител да се доказва родствената връзка между детето и починалия родител и чрез други документи, освен чрез удостоверение за наследници. Заявлението за промяна на адреса за получаване на пенсия е с по-малко приложения на хартия към него. Отпада необходимостта на наследниците на починалия пенсионер да се снабдяват с удостоверение от Националния осигурителен институт (НОИ) за последната преведена пенсия. Разпорежданията за пенсии с изменен размер в резултат от нормативни промени ще се предоставят само при поискване от лицето.


Дата на откриване: 17.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 17.2.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари