Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Предлаганите изменения и допълнения в Закона за съдебната власт (ЗСВ) имат за цел да оптимизират законовата уредба в следните основни направления: • Проверка на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите; • Уеднаквяване на процесуалните правила по обжалване на кадровите решения на съответната колегия за назначаване на административните ръководители и техните заместници; • Прецизиране на разпоредби относно атестирането; • Оптимизиране на дейността на Националния институт на правосъдието; • Регламентиране на законово ниво на изискванията за назначаване, както и на условията за несъвместимост на съдебния служител.


Дата на откриване: 17.1.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 16.2.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 януари 2018 г. 11:02:27 ч.
rado21

Допълнение към $32

В $32 от ПЗР се създава алинея 3:

(3) $69 /в сила от 01.02.2017г./ от ПЗР на ЗМВР /обн. ДВ бр. 81 от 2016г./ се отменя.